"Choć to szaleństwo, jest w nim przecież metoda".

Wiliam Shakespeare
"Wypiszę pokój na twoich skrzydłach i okrążysz cały świat".
Sadako Sasaki

Dlaczego się uśmiecham
I dlaczego śpiewam?
Dlaczego wrzesień
wydaje się słoneczny jak wiosna?

Singing In The Rain, Gene Kelly
"Takie zapomniane kąty mówią o nas więcej, niż te wypucowane, gdzie wszystko jest piękne i kolorowe".

Bogdan Konopka
"Sztuka realizuje się w każdym momencie rzeczywistości, każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna".
Natalia LL

"Czym jest fotografia? Jest utrwalaniem powszechnie obserwowanych reprezentacji, osiągniętym dzięki wykorzystaniu fizycznych, chemicznych i mechanicznych procesów, w wyniku których otrzymujemy płaszczyznę pokrytą plamami koloru, uporządkowanymi w określony sposób. Uporządkowanie tych miejsc powoduje złudzenie postrzegania przez widza trójwymiarowych obiektów w przestrzeni (...) "
Jerzy Lewczyński

Dziś to głównie procesy cyfrowe.
Nie ma języka sztuki. Sprawa języka to coś zupełnie innego niż sprawa sztuki.
Zbigniew Dłubak
"Próba wizualizacji czwartego wymiaru: Weź punkt, rozciągnij go na linii, zwiń go w okrąg, rozciągnij w kulę, i przebij przez kulę."
Albert Einstein

"Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca".
Ryszard Kapuściński

"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie".
Chase Jarvis

"The Best Camera Is The One That's With You".
"Udajmy, że jesteśmy niewidomi".
Celia z Proof (1991)
"Let's pretend we're blind".
"Rad­ny krad­nie, a całe mias­to na dnie".
Kazik Staszewski

"Alderman stealing and whole city slumping".
"- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
Niektóre fotografie są małymi okienkami, dzięki którym można zajrzeć do wewnątrz, dostrzec, co znajduje się po tamtej stronie.


"Zespolenie przez dostosowanie się nie ma ani intensywnego, ani gwałtownego charakteru; jest łagodne,  dyktowane rutyną i właśnie z tego powodu często nie wystarcza, aby uśmierzyć niepokój wyobcowania".
Erich Fromm

Och, jakie to straszne, współczują współczujący i zaraz im lepiej, bo święte oburzenie i solidarność i wrażliwość i człowieczość widać, jak na dłoni. I to wystarczy.

Pan Janek jest emerytowanym policjantem i hydraulikiem. Rozmawialiśmy o braku centralnego ogrzewania w staromiejskich kamienicach, katastrofie w Smoleńsku, śmierci Bieriezowskiego i innych niewyjaśnionych tajemnicach 21 wieku.


"Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli".
Olga  Tokarczuk
Na szczęście nie można...

"Kiedy coś tracimy nie warto starać się to odzyskać. Lepiej wykorzystać powstałą przestrzeń i wypełnić ją czymś nowym".
Paulo Coelho

Choćby telewizor i telefon wyłączyć i pod ziemię się zapaść i ludzkiego głosu nie słyszeć, to jednak zawsze w głowie coś brzęczy. Że mleko trzeba kupić, że rachunek niezapłacony i że lepszym trzeba być, albo się przynajmniej starać.