Płaszczyzna pokryta plamami

"Czym jest fotografia? Jest utrwalaniem powszechnie obserwowanych reprezentacji, osiągniętym dzięki wykorzystaniu fizycznych, chemicznych i mechanicznych procesów, w wyniku których otrzymujemy płaszczyznę pokrytą plamami koloru, uporządkowanymi w określony sposób. Uporządkowanie tych miejsc powoduje złudzenie postrzegania przez widza trójwymiarowych obiektów w przestrzeni (...) "
Jerzy Lewczyński

Dziś to głównie procesy cyfrowe.


What is photography? "It is preserving of commonly perceived appearance achieved with the use of physical, chemical and mechanical processes, as the result of which we receive a plane covered with color spots, ordered in a certain way. The ordering of these spots causes an illusion of perceiving by a viewer three-dimensional objects in space(...)"

Today it's mostly digital process.0 komentarze: