Rutyna


"Zespolenie przez dostosowanie się nie ma ani intensywnego, ani gwałtownego charakteru; jest łagodne,  dyktowane rutyną i właśnie z tego powodu często nie wystarcza, aby uśmierzyć niepokój wyobcowania".
Erich Fromm

"Union by conformity is not intense and violent; it is calm, dictated by routine, and for this very reason often insufficient to pacify the anxiety of separateness". 

0 komentarze: