Po drugiej stronie

Niektóre fotografie są małymi okienkami, dzięki którym można zajrzeć do wewnątrz, dostrzec, co znajduje się po tamtej stronie.

Some photos are small windows you can look inside and find out what is on the other side.

0 komentarze: