Metoda

"Choć to szaleństwo, jest w nim przecież metoda".

Wiliam Shakespeare

"Though this be madness, yet there's method in't".

0 komentarze: