Pokój, Miłość, Żurawie..

"Wypiszę pokój na twoich skrzydłach i okrążysz cały świat".
Sadako Sasaki

"I will write peace on your wings and you will fly all over the world".

0 komentarze: