Najlepszy aparat

"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie".
Chase Jarvis

"The Best Camera Is The One That's With You".

0 komentarze: