Proof

"Udajmy, że jesteśmy niewidomi".
Celia z Proof (1991)
"Let's pretend we're blind".

0 komentarze: