Czwarty wymiar

"Próba wizualizacji czwartego wymiaru: Weź punkt, rozciągnij go na linii, zwiń go w okrąg, rozciągnij w kulę, i przebij przez kulę."
Albert Einstein

“An attempt at visualizing the Fourth Dimension: Take a point, stretch it into a line, curl it into a circle, twist it into a sphere, and punch through the sphere.”

0 komentarze: