Jean Baudrillard

„Cud fotografii polega na tym, że tak zwany obiektywny obraz odsłania radykalnie nie-obiektywny świat. To paradoks, że nieposiadający obiektywnego wymiaru świat jest odsłaniany przez fotograficzny obiektyw”.
Jean Baudrillard

"The miracle of photography, of its so-called objective image, is that it reveals a radically non-objective world. It is a paradox that the lack of objectivity of the world is disclosed by the photographic lens".

0 komentarze: