Vulnerability

Nie ma chyba idealnie odpowiadającego słowa w języku polskim. Vulnerability znaczyć może wrażliwość, bezbronność, podatność na zranienia. Vulnerable tłumaczy się jako wrażliwy, bezbronny, kruchy, delikatny, bezradny, narażony na niebezpieczeństwo. Taka wrażliwość jest często źródłem smutku i bólu, dlatego staramy się ją tłumić. Wrażliwość jest również źródłem kreatywności, radości i miłości. Niestety, tego również pozbywamy się z naszego życia.
There is probably no perfectly corresponding word in Polish. Vulnerability may mean sensitivity, defenselessness, susceptibility to injury. Vulnerable is translated as sensitive, defenseless, fragile, delicate, helpless, exposed to hazard. This vulnerability is often a source of sorrow and pain and that is why we try to suppress it. But vulnerability is also a source of creativity, joy and love. Unfortunately we also get rid of it in our lives.

0 komentarze: