Zapomniane kąty

"Takie zapomniane kąty mówią o nas więcej, niż te wypucowane, gdzie wszystko jest piękne i kolorowe".

Bogdan Konopka

"Such forgotten corners say more about us than the squeaky clean ones, where everything is beautiful and colorful".

0 komentarze: