Miasto

"Rad­ny krad­nie, a całe mias­to na dnie".
Kazik Staszewski

"Alderman stealing and whole city slumping".

0 komentarze: