Feeling sorry

Och, jakie to straszne, współczują współczujący i zaraz im lepiej, bo święte oburzenie i solidarność i wrażliwość i człowieczość widać, jak na dłoni. I to wystarczy.

Oh, what a terrible thing! Compassionate feel sorry. And just feeling sorry makes them better for the righteous indignation and solidarity and sympathy and humanity can be seen at a glance. And that's enough.

0 komentarze: