Cheese

Pan Janek jest emerytowanym policjantem i hydraulikiem. Rozmawialiśmy o braku centralnego ogrzewania w staromiejskich kamienicach, katastrofie w Smoleńsku, śmierci Bieriezowskiego i innych niewyjaśnionych tajemnicach 21 wieku.

Mr. Janek is a retired police officer and a plumber. We talked about the lack of central heating in the old town houses, the  Smolensk plane chrash, the death of Berezovsky and other unexplained mysteries of the 21st century.

0 komentarze: