FOMO

Niczego nie przeoczyć, nie pominąć, być w centrum wydarzeń świata i wszechświata. Znaleźli na to nazwę. FOMO - fear of missing out. Wczoraj ominął mnie widok trzech kotów, dwóch fornalików i dupy koseckiego. Dziś to nadrobię.

Not to overlooked enytingh, not to miss, be in the center of the action, in the center of the world and the universe. They found a name for it. Fomo - fear of missing out. Yesterday I missed images of three cats, two fornaliks and kosecki's ass. Today is time to catch up.

0 komentarze: