Prędkość światła

Jeśli dodamy prędkość łódki do prędkości skarpetki, skarpetka będzie poruszać z sumą prędkości. Jeżeli dodamy prędkość auta do prędkości światła, światło będzie się poruszać z prędkością światła. Co dwie głowy to nie jedna.

0 komentarze: