W H O

Kim jestem? Powraca to pytanie. Who da fak i am? Nie słyszę odpowiedzi. Jestem głupi, czy mądry? Życzliwy, czy złośliwy? Na temat, czy zupełnie bez sensu? Kto pyta, nie błądzi. 

0 komentarze: