Przeżycie estetyczne

W przeciwieństwie do przeżyć moralnych, które są wyjątkowo intensywnie eksploatowane, przeżycia estetyczne wydają się niedoceniane. Przeżycie estetyczne to nie tylko wzruszenia i emocje. Zdawało mi się tak przez długi czas. Przeżycie estetyczne nie ma nic wspólnego z tzw. podobaniem się. Głębokie przeżycie estetyczne ma miejsce w momencie gdy dzieło, budzi w nas "nowe pożądanie naocznego posiadania estetycznie poruszających nas jakości" - Roman Ingarden.

0 komentarze: