Pozwolę sobie  umieścić cytat na temat zjawiska jakim jest praca. Człowiek, którego cytuję, wiedział dobrze o czym mówi. Był tytanem pracy.


Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej "staje się człowiekiem".
Jan Paweł II

Ja do tytanów nie należę, nie należę też do pracocholików. Z całych sił staram się jednak, żeby poprzez pracę stawać się bardziej człowiekiem.