Kategoryczne i zdecydowanie nie

Szarości i bezbarwności, przeciętności, pospolitości, banalności, powszedniości, prozaiczności, monotonii, jednostajności, nudzie i wszelkiego rodzaju nijakości mówimy kategoryczne i zdecydowane nie.

0 komentarze: