Ego


To trochę zabawne, że ego samo w sobie postrzegane jest jako coś złego. Sprawia, że tracimy kontakt z rzeczywistością i z samym sobą. Sprzeciw wobec ego jest również niepożądany. Próba tłumienia ego zawsze kończy się porażką. Jak śpiewali The Beatles, Let it be.

0 komentarze: