Mystery

Za przewidywalnością idzie zaufanie, za tym, co nieprzewidywalne idzie fascynacja tym, co nowe i nieodkryte. Z czym wiąże się tajemniczość?

0 komentarze: