Teoria strun

Wielka pokusa zrozumienia wszystkiego, opisania wszystkiego i znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytania. W szkole uczono mnie, że nie istnieje przedmiot absolutnie czarny. Dziś słyszę, że takim przedmiotem, zjawiskiem może być czarna dziura, której nikt nie widział, bo nie można zobaczyć ciała absolutnie pochłaniającego jakiekolwiek promieniowanie. Rozważania nad zjawiskiem, którego nikt nie zaobserwował (zanikanie siły przyciągania we wszechświecie), doprowadziły do odkrycia teorii strun, zakładającej istnienie nie trzech, ale dziewięciu wymiarów.

0 komentarze: