Kropla drąży kamień

"Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem". Nie siła i pojedynczy wybuch kreatywnych energii, ale konsekwencja w działaniu i czynieniu świata lepszym. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i rok za rokiem realizacja tego jednego jedynego pomysłu, marzenia. Tylko w ten sposób to, co niemożliwe staje się możliwe.