Przetrwa i sto lat

Choćbym cały dzień myślał, zastanawiał się, medytował, nie znajdą się słowa warte zapisania. To co powiemy, nie przetrwa w pamięci kilku minut, to co stworzymy przetrwa i sto lat.